PartnerekKépekReferenciákTevékenységeinkTe-Sec CreditCéginfó 
 

Te-Sec Credit

Jogos követelések érvényesítése:

A fizetési kötelezettség alóli kibújás sajnos egyre jellemzőbb probléma napjainkban, mind az üzleti-, mind a magánéletben. A meg nem fizetett kölcsön, vagy ki nem egyenlített számla sok esetben súlyos egzisztenciális gondot, vagy cég esetén esetleg gazdasági ellehetetlenülést is okozhat. A károsult elemi érdeke kintlévőségeinek minél hamarabb történő visszaszerzése. A Te-Sec Credit Csoport ebben nyújt segítséget kizárólag törvényes módszerek és eszközök felhasználásával. Az ez irányú tevékenység alapja, az adós anyagi-, szociális-, és egyéb körülményeiről történő széleskörű és mélységi információgyűjtés. Az adatok birtokában a Megbízó egyetértésével (felhatalmazásával) alkalmazni lehet azokat a törvény által biztosított módszereket, amelyek elősegítik az adósság visszafizetését, illetve egyesség létrehozását.

Személyhez kötődő feladatok (host, testőr, sofőr szolgálat):

Az elmúlt évektől kezdődően sajnos egyre gyakoribb célponttá válnak a sikeres üzletemberek, illetve céges, vagy családi környezetük. A kiélezett piac egyes esetekben törvénytelen eszközöket is felszínre hoz. Néhányan a megfélemlítést, zsarolást, és akár fizikai kényszer alkalmazását is "tárgyalási" eszköznek tekintik. Ilyen esetekben nagyon fontos lehet, a célszemély védelme és zavartalan munkakörülményeinek biztosítása. A Te-Sec Credit Csoport-on belül ezt a megbízatást testőrvizsgával rendelkező, legalább egy idegen nyelvet beszélő tagjai végzik. Amikor nem elsősorban a védelem, hanem a kísérés (pl. külföldi partner esetén) a feladat, akkor biztosítani tudunk megfelelő képzettségű host, hostess és sofőr munkatársakat is.

Megfigyelés, titkos követés

Az információszerzés legősibb módja a titokban történő figyelés. Mindennapos felderítési feladattá vált a konkurens céggel történő kapcsolatfelvételre, pénzátadásra, illegális áruszállításra, de akár szerelmi légyottra vonatkozó megbízatások teljesítése. Alapvető követelmény, hogy a megfigyelt személy, objektum semmilyen körülmények között ne szerezhessen tudomást a megfigyelésről/követésről, ugyanakkor a vizuális úton szerzett információ regisztrálható, dokumentálható legyen. Messzemenőkig figyelembe kell venni azonban, a megszerzett információra vonatkozó titokvédelmi előírásokat és hogy azok felhasználása személyiségi jogokat nem sérthet. A Te-Sec Credit Csoport rendelkezik az ehhez a munkához elengedhetetlenül szükséges technikai (gépjármű; rádió-, fotó-, videó eszközök), és személyi feltételekkel. A csoportban dolgozó szakemberek a megszerzett információk hitelességét, a Megbízó felkérésére a törvényi előírásokat betartva tanúsítják hivatalok, hatóságok, vagy a bíróság előtt.
 
   

Copyright © 2006-2009 Te-Sec Security Hungary